0
Your Cart
0
Your Cart

Podľa čoho si ženy vyberajú mužov? (Evolučné hľadisko mužskej atraktivity)

Čo príde ženám na mužoch atraktívne? Je vzhľad na mužovi vôbec dôležitý? Aké sú iné faktory mužskej atraktivity? Ako sa hľadisko mužskej atraktivity zmenilo za tisícky rokov?

To všetko dnes preberiem. Jasne a na rovinu.

Podľa viacerých výskumov a názorov sexuológov je atraktivita žien a mužov veľmi odlišná. Kým muži na ženách ako najdôležitejší faktor hodnotia ich vzhľad, ženy na mužoch niečo úplne iné.

Mužské faktory atraktivity sa dajú rozdeliť na tri body a poradie dôležitosti podľa žien je:

  1. Prístup ku zdrojom
  2. Status
  3. Atraktivita

Predtým ako sa začneš pohoršovať, nechaj ma prosím vysvetliť ti to. Celé je to totiž v podstate veľmi logické.

Na prvom mieste pri výbere muža sa žena pozerá na prístup ku zdrojom. V minulsoti to mohlo byť prístup ku jedlu, bezpečiu atd. V dnešnej dobe je to najčastejšie prístup ku peniazom. Peniaze však nie sú v tomto bode jediná vec. Schopnosť muža sa postarať o seba, ženu (a v budúcnosti o spoločne deti), schopnosť riešiť prípadne problémy sú v tomto prvom bode zahrnuté tiež.

Pozn.: všetky tieto body vnímajú ženy podvedome a preto sa veľa krát stane, že ich pri debate odmietajú. Ide však o podvedome rozhodovanie. Je to podobné ako keby muž zameitol, že sa rozhoduje podľa vzhľadu ženy. 

Väčšina názorov prečo to tak je, hovorí o tom, že žena sa podvedome rozhoduje a myslí na budúce deti, ktoré by s konkrétnym partnerom mala. Ženské puto k jej deťom je naozaj silné a preto by to dávalo zmysel. Mužský partner, ktorý by mal prístup ku zdrojom, by sa vedel skorej postarať o ich deti. 

Druhý bod hovorí o statuse. Status resp. postavenie v spoločnosti. Ide o ďalší faktor, ktorý opäť vie žene napovedať, aká Vás asi čaka spoločná budúcnosť.

Napr. v minulosti keby si bol na spodku spoločnosti, žena by vedela, že Vás čaká ťažší osud. Bola by ona, ty (a opäť aj eventuálne vaše spoločné deti) v ohrození.  Či už v zdravotnom, ekonomickom atď. V dnešom svete to platí tiež, už len to ohrozenie nie je také značné. Pokiaľ je teda tvoj status v spoločnosti vyšší, žena podvedome vie, že máte šancu na ľahšiu budúcnosť.

Preto je napr. v dnešnej dobe pre ženy atraktívna sláva. Slávny muži majú oveľa jednoduchšie zaujať ženy. Ich spoločenský status je totiž vyšší (aj keď často iba umelo). Nehovoriac o vysokopostavených politikoch, podnikateľoch, lekároch atď. (V minulosti to boli králi, šlachtici, vládci, atď) Ide teda o ďalší faktor, ktorý ženy vnímajú podvedome aj kvôli eventuálnej možnosti spoločných detí. Samozrejme však aj pre svoje osobné, budúceho blaho.

No a až na treťom mieste je u mužoch atraktivita, teda vzhľad.

Možno si hovoríš, že trocha zvláštne, keď mi práve predávame produkty pre jeho zlepšenie a pritom je až na 3 mieste?! Áno, lebo stále je aj ten dôležitý a k tomu meniacou sa dobou sa formuje aj toto poradie. Atraktivita na mužoch sa tak stáva stále dôležitejším faktorom. O tom prečo som písal tu

Inak zamýšlal si sa niekedy prečo je atraktívny vzhľad vôbec atraktívny? Prečo vôbec vnímame dôležitosť vzhľadu?

Je to kvôli tomu, že najmä v minulosti bola krása veľmi často spojená so zdravím. V minulosti totiž veľa chorôb bolo oveľa viac zákerných a v spojitosti so slabou alebo žiadnou zdravot. starostlivosťou sa veľmi jasne prejavili na človeku. Naše mozgy teda fungujú na princípe Krása = Zdravie. Aj keď samozrejme to tak vo veľa prípadoch nemusí reálne platiť. Preto ju aj ženy na mužoch vnímajú ako dôležitú. Zdraví muž totiž znamená muž, ktorý bude schopný postarať sa a bude mať zdravé deti.

Druhý aspekt krásy je, že jedinca dokáže priradiť vizuálne k jeho pohlaviu. Ide o tzv. druhotné pohlavné znaky. Preto sú na ženách atraktívne prsia, zadok, úzke boky, veľké pery,  a u mužoch napr. široké ramená, výška alebo napr. výrazná čeľusť. Tieto znaky sa priraďujú k jednotlivým pohlaviam muž/žena a to ich robí atraktívnymi.

Ak si chceš ako muž pomôcť práve so zlepšením vzhľadu. Odporúčam ti zvýrazniť si svoje mužské znaky. Začať chodiť do fitka, zlepšiť si postavu a zvýrazniť čeľusť ti vie atraktivitu rapídne zlepšiť

So zvýraznením čeľuste ti práve pomôžeme my. 

Viac info nájdeš tu, alebo mi napíš na live chat kde ti rád poradím.