0
Your Cart

Podmienky služieb:

2 MESAČNÁ VÝMENA JAWLINEROV ♲

Ak si si zakúpil ktorúkoľvek z tvrdostí jawlinerov (okrem doplnujúcich setov) spolu so službou 2 MESAČNÁ VÝMENA JAWLINEROV ♲, máš nárok na poslanie novej tvrdosti, resp. páru tvrdosti rovnakej ako tej, ktorá sa ti používaním poškodila.

Pre uplatnenie tejto služby je potrebné do 60 dní od doručenia objednávky nás kontaktovať ktorýmkoľvek spôsobom. (mail / tel. číslo / live chat)
Stačí nás informovať o požiadavke na uplatnenie tejto služby spolu s číslom objednávky a fotkou, ktorá dokazuje poškodenie jawlinerov. Bez ďalších otázok Vám pošleme novú kusy. Neuhrádzate ani dopravu.

Produkty vždy automaticky zasielame na rovnaké miesto doručenia aké bolo pri prvotnej objednávke. Ak chcete zmeniť miesto doručenie je nutné uviesť tento fakt pri komunikácii o uplatnení tejto služby. Produkty zasielame len na výdajné miesta a Z-boxy. Ak bola prvotná objednávka doručovaná na adresu, budete vyzvaný na uvedenie výdajného miesta zo zoznamu Packety. Túto službu je možné pre každú zakúpenu tvrdosť využiť iba raz.

Touto službou sa neviete dostať ku produktom ktoré ste reálne nezakúpili! Ide len o výmenu poškodených kusov.

OKAMŽITÁ VÝMENA TVRDOSTI

Ak si si zakúpil ktorúkoľvek z tvrdostí na našom eshope spolu s službou Okamžitá Výmena Tvrdosti, máš nárok na zámenu za inú ľubovolnú tvrdosť.
Pre uplatnenie tejto služby je potrebné do 15 dní od doručenia objednávky nás kontaktovať ktorýmkoľvek spôsobom. (mail / tel. číslo / live chat)
Stačí nás informovať o požiadavke na uplatnenie tejto služby spolu s číslom objednávky, názvom tvrdosti, ktorú chcete vymeniť + názov tvrdosti za ktorú ju chcete vymeniť.
(Ak si neviete vybrať vhodnú tvrdosť na zámenu – vyberte o stupeň mäkšiu / tvrdšiu ako tá, ktorá Vám nevyhovuje)

Následne treba jawlinery nevyhovujúcej tvrdosti, ktorú chcete zameniť poslať na adresu:

Jawlinery nie je nutné zasielať v originálnom balení, stačí ich poslať aj bez špeciálneho obalu, len v poštovej obálke. Vrátené jawlinery už aj tak nebudú ďalej predávané.

Následne Vám hneď pri potvrdení, že ste produkty poslali, posielame nové tvrdosti. Nikdy nečakáme až na príchod produktov, ktoré ste zasielali. Vďaka tomuto celý proces výmeny trvá často krát len 2 až 4 dni.

Produkty vždy automaticky zasielame na rovnaké miesto doručenia aké bolo pri prvotnej objednávke. Ak chcete zmeniť miesto doručenie je nutné uviesť tento fakt pri komunikácii o uplatnení tejto služby. Produkty zasielame len na výdajné miesta a Z-boxy. Ak bola prvotná objednávka doručovaná na adresu, budete vyzvaný na uvedenie výdajné miesta.

Touto službou si neviete meniť opoužívané produkty za nové rovnakej tvrdosti! Ide len o výmenu za inú tvrdosť.