0
Your Cart
0
Your Cart

Bezpečnostné podmienky

Definícia pojmov:

Predávajúci je firma:

jawdefiner s. r. o., Puškinova 19, 90028, Ivanka pri Dunaji
IČO: 56059213, DIČ: 2122170017, IBAN: SK3611000000002946160389, zapísané v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 173725/B, Oddiel: Sro, ďalej len ako ,,predávajúci”.

alebo iná právnicka osoba, na ktorú je práve predaj tovaru na eshope realizovaný. Aktuálny subjekt je vždy uvedený v podstránke: Kontakty (www.jawliner.sk/kontakt)

Kupujúci je: fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky na internetovom obchode: www.jawliner.sk, ďalej len „kupujúci“.

Produkty sú: A) Jawlinery, (silikónové pomôcky) a B) Funkčné Žuvačky, obidve slúžiace na cvičenie žuvacích svalov.

Upozornenia

1. Cvičenie s produktami môže predstavovať zdravotné riziko, najmä u ľudí s kontraindikáciami alebo u ľudí s predispozíciou na vznik problému s čeľusťou alebo žuvacími svalmi.
2. Jawlinery nepoužívajte na očných zuboch, keďže môže dôjsť ku poškodeniu produktu
3. Necvičte viac ako 20 minút denne
4. Z povahy produktu vyplýva riziko náhodného prehltnutia alebo vdýchnutia produktu alebo jeho častí.
5. Prestaňte používať produkty ak cítite bolesť alebo diskomfort počas alebo v období po tréningu. Ak bolesť alebo diskomfort počas alebo v období po tréningu neustúpi, dajte si dlhšiu pauzu bez cvičenia a to aspoň niekoľko dní až týždňov.
6. Používanie produktov môže u malej časti ľudí spôsobiť alebo zhoršiť bolesti hlavy, sánky, migrény a iné.
7. Z povahy produktu vychádza možnosť rozžutia, zlomenia, roztrhnutia alebo iného poškodenia produktu počas jeho používania,- žutia, čo môže mať za následok rozdrobenie produktu na menšie časti, ktoré môžu byť omylom prehltnuté alebo vdýchnuté.
8. Drolenie, zlomenie alebo iné poškodenie produktov býva často spôsobené užívateľskou chybou v používaní produktov. Táto chyba spočíva v tom, že sa používa príliš tvrdá tvrdosť produktov, ktorá namiesto toho, aby sa pod tlakom zubov stláčala, sa do nej zuby zarývajú a poškodzujú povrch produktov. Odporúčame teda používať tvrdosť, ktorá sa pri žutí pod tlakom kúsania, vždy dostatočne stláča, inak môže dôjsť k droleniu a rozkúsnutiu produktov.
9. Necvičte s produktami pri ležaní alebo tesne pred spaním alebo keď cítite únavu. Mohlo by dôjsť ku náhodnému prehltnutiu produktu. Vždy teda cvičte len úplne bdelý a v sede alebo v stoji.
10. Produkty nie sú zdravotnícka pomôcka

Používanie produktov

6. Neodporúčame používať produkty u detí pod 18 rokov.
7. Pred prvým použitím produktov sa odporúčame poradiť so svojím lekárom, ktorý zváži vaše individuálne zvláštnosti.
8. Používanie a teda cvičenie, s produktami sa odporúča len kupujúcemu. Ak by chcela iná osoba začať s cvičením, kupujúci jej by mal poskytnúť priložený Manuál a tieto podmienky.
9. Používanie produktov je na vlastnú zodpovednosť.
10. Predávajúci sa vzdáva zodpovednosti za náhradu škody alebo ujmu spôsobenú na zdraví, ktorá vznikla, a to najmä nesprávnym, nadmerným, dlhodobým cvičením.
11. Pred prvým použitím a potom vždy keď máš nejasnosti si pozorne prečítaj celý Manuál, pribalený s produktami, a tieto Bezpečnostné podmienky.
12. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne použitie produktov. A to najmä ak sa použitie odchyľovalo od odporúčaného použitia, ak bolo použitie v rozpore s ostatnými bodmi týchto podmienok, v rozpore s priloženým Manuálom alebo bol tovar zjavne používaný nedbalosťou alebo úmyselne zdraviu škodlivým spôsobom.

Súhlas s týmito podmienkami

13. Kupújuci udeľuje súhlas s týmito podmienkami označením a zakliknutím štvorčeka vrámci pokladne, pri ktorom je text: „Súhlasím s obchodnými podmienkami Obchodné podmienky s Bezpečnostnými podmienkami [https://www.jawliner.sk/bezpecnostne-podmienky] a so „Zásadami ochrany osobných údajov“ [https://www.jawliner.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/] “
14. Súhlas s týmito podmienkami je podmienka úspešného a platného uskutočnenia objednávky. Ak došlo ku úspešnej a platnej kúpe tovaru, (viď Obchodné Podmienky), znamená to, že došlo aj ku odsúhlaseniu týchto podmienok. (pozn.: tovar na internetovom obchode www.jawliner.sk nejde zakúpiť bez súhlasu s týmito podmienkami)

Tieto Podmienky sú platné od 1.7.2023