0
Your Cart
0
Your Cart

Bezpečnostné upozornenia

Definícia pojmov:
Produkty sú: A) Jawlinery, (silikónové pomôcky) a B) Funkčné Žuvačky, obidve slúžiace na cvičenie žuvacích svalov a C)Pásky na Ústa, slúžiace na zabránenie nočnému dýchaniu ústami.

Jawlinery a Funkčné Žuvačky

1. Cvičenie s produktami môže predstavovať zdravotné riziko, najmä u ľudí s kontraindikáciami alebo u ľudí s predispozíciou na vznik problému s čeľusťou alebo žuvacími svalmi.
2. Necvičte viac ako 20 minút denne s Jawlinermi a viac ako 60min denne s Funkčnými Žuvačkami
3. Neodporúčame používať produkty u detí pod 16 rokov.
4. Z povahy produktu vyplýva riziko náhodného prehltnutia alebo vdýchnutia produktu alebo jeho častí.
5. Prestaňte používať produkty ak cítite bolesť alebo diskomfort počas alebo v období po tréningu. Ak bolesť alebo diskomfort počas alebo v období po tréningu neustúpi, dajte si dlhšiu pauzu bez cvičenia a to aspoň niekoľko dní až týždňov.
6. Používanie produktov môže u malej časti ľudí spôsobiť alebo zhoršiť bolesti hlavy a sánky.
7. Z použitia Jawlinerov vychádza možnosť ich poškodenia žutím. Ak sa Vám Jawlinery začnú droliť, alebo inak poškodzovať, daný kus zahoďte a použite nový.
8. Pred prvým použitím a potom vždy keď máš nejasnosti si pozorne prečítaj celý Manuál, pribalený s produktami, a tieto Bezpečnostné podmienky.
9. Používanie produktov je na vlastnú zodpovednosť.
10. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne použitie produktov. A to najmä ak sa použitie odchyľovalo od odporúčaného použitia, ak bolo použitie v rozpore s ostatnými bodmi týchto podmienok, v rozpore s priloženým Manuálom alebo bol tovar zjavne používaný nedbalosťou alebo zdraviu škodlivým spôsobom.
11. Produkty nie sú zdravotnícka pomôcka

Pásky na Ústa

1. Nepoužívajte Pásky na Ústa pokiaľ máte veľmi nízky krvný tlak. Nepoužívajte, ak máte vážne problémy so srdcom alebo dýchaním, alebo ak máte prechladnutie, infekciu dutín alebo ucha. Nepoužívajte po požití alkoholu alebo sedatív.
2. Nepoužívajte Pásky na ústa ak cítite diskomfort alebo máte po nalepení problém dýchať samostatne nosom.

Toto znenie Podmienok je platné od 28.6.2024